© BSF 2016
Made with Xara
Segelföreningen i Björneborg BSF

Kallo

Sstamakapteenit

Heikki Wiksten Pekka Danielsson

Satamasäännöt

BSF:n seuramajan laiturit ja venekenttä ovat tarkoitetut seuran omien ja jäsenten veneiden säilyttämiseen sekä myös seuran järjestämiin kilpapurjehdus- ja veneilytilaisuuksiin. Purjehdusseuran jäsenillä on oikeus vuosittain anoa venepaikkaa seuran satamakapteenilta. Venepaikan saantiin vaikuttavat seuratoiminnan kannalta käytännölliset syyt, edellytyksenä on veneen kuuluminen BSF:n venerekisteriin ja voimassa oleva venevakuutus. Paikat jaetaan ensisijaisesti edellisenä vuonna venepaikan lunastaneille. Maksun laiminlyöminen johtaa automaattisesti venepaikkaoikeuden menettämiseen. Laitureissa on yhteensä 6 vierasvenepaikkaa lyhytaikaiseen kiinnittymiseen. Vierasvene voi olla toiseen seuraan rekisteröity vene, ulkomaiseen purjehdusseuraan rekisteröity vene, BSF:n kilpailuun osallistuva vene, BSF:n luvan saanut vene tai BSF:n kutsuma vene. Johtokunta määrä vuosittain venepaikan vuokran määrän. Veneet tulee kiinnittää venepaikkoihin hyvän merimiestavan mukaan. Järjestystä ja sääntöjä valvovat sata-makapteeni, apulaissatamakapteeni sekä vahtimestari. Venepaikkaoikeiden haltijoilta odotetaan aktiivista osallistumista satamatoimintojen kehittämiseen.
© BSF 2016
Made with Xara
Segelföreningen i Björneborg BSF

Kallo

Sstamakapteenit

Heikki Wiksten Pekka Danielsson

Satamasäännöt

BSF:n seuramajan laiturit ja venekenttä ovat tarkoitetut seuran omien ja jäsenten veneiden säilyttämiseen sekä myös seuran järjestämiin kilpapurjehdus- ja veneilytilaisuuksiin. Purjehdusseuran jäsenillä on oikeus vuosittain anoa venepaikkaa seuran satamakapteenilta. Venepaikan saantiin vaikuttavat seuratoiminnan kannalta käytännölliset syyt, edellytyksenä on veneen kuuluminen BSF:n venerekisteriin ja voimassa oleva venevakuutus. Paikat jaetaan ensisijaisesti edellisenä vuonna venepaikan lunastaneille. Maksun laiminlyöminen johtaa automaattisesti venepaikkaoikeuden menettämiseen. Laitureissa on yhteensä 6 vierasvenepaikkaa lyhytaikaiseen kiinnittymiseen. Vierasvene voi olla toiseen seuraan rekisteröity vene, ulkomaiseen purjehdusseuraan rekisteröity vene, BSF:n kilpailuun osallistuva vene, BSF:n luvan saanut vene tai BSF:n kutsuma vene. Johtokunta määrä vuosittain venepaikan vuokran määrän. Veneet tulee kiinnittää venepaikkoihin hyvän merimiestavan mukaan. Järjestystä ja sääntöjä valvovat sata-makapteeni, apulaissatamakapteeni sekä vahtimestari. Venepaikkaoikeiden haltijoilta odotetaan aktiivista osallistumista satamatoimintojen kehittämiseen.